احســـان مهـــرکی زاده | مهندس الکترونیک

Ehsan Mehrakizadeh | Electronic eng

دانلود

این بخش شامل نرم افـزارها ، ابزارهـا و به طور کلی فـایل‌ هـای دانلـودی می باشـد. جهت مشاهده این بخـش به منوی بالای سایت مراجعه نمایید.

معماری

این بخش به معرفی معماری ایران و بویژه معماری شهرستان دزفــول می پردازد. جهت مشاهده این بخش به منوی بالای سایت مراجعه نمایید.

هنر و گرافیک

این بخـش شـامـل ابــزارهـا ، فـایـل‌ هـا و نــرم افـزارهـای گرافیکی و مطالب هنری است. جهت مشاهده این بخش به منوی بالای سایت مراجعه نمایید.

الکترونیک

این بخش شـامل مقالات ، نرم افـزارهـا و پـست‌ های آموزشی در زمینه الکترونیک است. جهت مشاهده این بخش به منوی بالای سایت مراجعه نمایید.

جهت مشاهده نسخه قدیمی وبسایت کلیک نمایید:                                            نسخه قدیمی وبسایت

Low Energy Wearable BSN

شبکه‌های سنسوری بدن (Body Sensor Network) به دو روش بی‌سیم و با سیم پیاده‌سازی می‌شوند. در این مقاله روشی جهت کاهش مصرف توان BSN های پوشیدنی بی‌سیم ارائه می‌شود.

ادامه مطلب