احســـان مهـــرکی زاده / مهندس الکترونیک

پل باســـتانی دزفول

حس نوســتالژی

دانلود

این بخش شامل نرم افـزارها ، ابزارهـا و به طور کلی فـایل هـای دانلـودی می باشـد

معماری

این بخش به معرفی معماری ایران و بویژه معماری شهرستان دزفــول می پردازد

هنر و گرافیک

این بخـش شـامـل ابــزارهـا ، فـایـل هـا و نــرم افزارهای گرافیکی و مطالب هنری است

الکترونیک

این بخش شـامل مقالات ، نرم افـزارهـا و پـست های آموزشی در زمینه الکترونیک است

جهت مشاهده نسخه قدیمی وبسایت کلیک نمایید:                                            نسخه قدیمی وبسایت

دوراونتاش شهری سه هزار ساله

شهر دوراونتاش یا محوطه باستانی چغازنبیل در 35 کیلومتری جنوب شرقی شوش قرار گرفته است. این شهر در حدود قرن 13 پیش از میلاد به دستور اونتاش نپیرشا، شاه ایلامی به فاصله 2 کیلومتری از رود دز ساخته شد.

ادامه مطلب